Meyer

Vi anbefaler 2+ spillere til Meyer

 

Hvad skal du bruge:

2 raffelbægere

2 terninger + 1 terning pr deltager

 

Sådan spiller du Meyer:

Start med at lægge de 2 terninger oven på det ene raffelbæger og derefter lægge det andet bæger henover, så de to terninger er imellem de to bægere. Hver deltager skal have en terning, så man kan se hvor mange liv de har. Alle starter på 6. Hver gang man taber en runde mister man et liv og så skal terningens tal ændres til ét lavere.

Den første spiller starter ved at ryste bægerne og løfter det øverste, så kun han/hun selv kan se hvad resultatet er. Lad os sige at du har fået 4 og 3 – Det vil sige 43. Nu skal du ikke vise de andre hvad du har slået, men sige det til dem. Du kan enten vælge at fortælle det rigtige tal eller forsøge at bluffe dig videre. Du kan foreksempel sige at du har fået 3-3, som er et par og derfor højere end 4-3.

Hvis personen du giver bægeret til ikke tror på dig, så skal de løfte bægeret. Hvis terningerne ikke viser det du har sagt, så mister du et liv. Hvis de viser det du har sagt, så er det personen der har løftet bægeret der mister et liv.

Hvis den næste person tror på dig, så skal de ikke løfte bægeret, men derimod fortsætte spillet og selv slå et tal.

Hvis personen før dig har slået et tal, der er højere end det du selv har slået og du ikke vil forsøge med at dårligt bluf, så kan du vælge at slå igen, men uden selv at se hvad resultatet er. Du satser derfor på at det tal du får nu, er det samme som personen før dig eller derover. Når du giver bægeret videre gælder der derfor de samme regler som der hele tiden har gjort: Hvis personen tror du har slået over den tidligere, så slår de selv og fortsætter spillet. Tror de du lyver, så løfter de bægeret.

 

 

Liste over hvad der er bedst at slå. Den mindste værdi står først:

32 – En treer og toer

41 – En fire og en etter

43 – En fire og en treer

51 – En femmer og en etter

52 – En femer og en toer

53 – En femmer og en treer

54 – En femmer og en fire

61 – En sekser og en etter

62 – En sekser og en toer

63 – En sekser og treer

64 – En sekser og en fire

65 – En sekser og en fire

Par 1 – To ettere

Par 2 – To toere

Par 3 – To treere

Par 4 – To firere

Par 5 – To femmere

Par 6 – To seksere

Lille Meyer – En etter og en treer

Meyer – En etter og en toer

 

Druk version:

Hvis du gerne vil drikke som straf i Meyer, så er der her nogle forslag til hvad straffen kan være. Jo højere tal man taber på, jo højere er straffen.

32-43 – Drik 1 gang

43-65 – Drik 2 gange

Par 1-6 – Drik 4 gange

Lille Meyer – Drik 5 gange

Meyer – Tøm din genstand

<<< Tilbage til drukspil